A gyűjtemény

Tájékoztató

az

Informatikai Történeti Múzeum Alapítvány

közérdekű muzeális gyűjteményéről

Informatika Történet Gyűjtemény

Szeged, 2010. február

Magyarország

Megalapozott reményeink szerint, egy bő esztendő elteltével megvalósul az ötletet adó és az azt megvalósító – Kovács Győző villamosmérnök és Muszka Dániel matematikus – harmincöt éves álma: megnyitja kapuit Szeged belvárosában az Agóra kulturális központ és abban az Informatika Történeti Múzeum alapítvány muzeális gyűjteményét bemutató, állandó kiállítás. Közismert tény, hogy ma már az emberek mindennapjában – egyre nagyobb teret nyerve – jelen van az informatika, amely az utóbbi évtizedekben a tudomány és technika területén páratlan fejlődést mutatott és e vonatkozásban ma is az élen van. Érthető tehát az a törekvés, hogy ezen fejlődés egyes időszakainak jellemző tárgyi és írott emlékeit összegyűjtsük, megőrizzük és közkincsé tegyük. E cél megvalósítására fogott össze a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szegedi Tudományegyetem és az Alapítvány. Ennek eredményeként rövidesen a nagy közönség számára is látható, megismerhető lesz az alapítvány hatalmas – egyes, külföldi szakemberek szerint, Európában egyedülálló – gyűjteménye. Erről, mintegy előzetes híradásként szolgál ez a rövid összeállítás.

Dr. Rácz Béla

egyetemi tanár

                                                                    az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány

kuratóriumának elnöke